Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Zafer İşeri Avukatlık Bürosu > Uzmanlık Alanlarımız > Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Tanıma ve Tenfiz Hukuku

  • Başta Boşanma Davaları Olmak Üzere  Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Geçerli ve Uygulanabilir Kılınmasına Yönelik Davalar

Yabancı mahkemelerin hukuk davalarına ilişkin  kararlarının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için  Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Özellikle yurt dışında  boşanan vatandaşlarımızın sıklıkla karşılaştığı bir sorun  olan boşanmanın ve buna bağlı velayet, nafaka gibi vs hususların  Türkiye’ de de resmiyet kazanması için eldeki boşanma kararı ile ilgili olarak Türkiye ‘de tanıma ve tenfiz davası açılması zaruret arz etmektedir. Aksi halde   yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de hiçbir geçerliliği olmayacak ve kişiler kayıtlarda evli olarak görünmeye devam edecektir. Tanıma ve tenfiz davaları, davalıya yapılacak usulüne uygun tebligatla  birlikte  duruşma yapılarak görülür, evrak üzerinden karar verilemez. Yetkili mahkeme davalının ikametgahı mahkemesidir. Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa, Ankara, İstanbul, İzmir  mahkemeleridir. Ancak bu tür davalarda yetki hususu kamu düzeninden olmadığından eğer karşı taraf  yetki itirazında bulunmayacak ise dava Türkiye’nin her yerinden açılabilir.

Gerekli Belgeler;

*  Yabancı mahkeme kararının aslı

*  Yabancı mahkeme  kararının kesinleşmiş olduğunu gösterir  kesinleşme şerhi

*  Yabancı mahkeme kararının aslı üzerine alınacak APOSTİL şerhi

*  Kesinleşme şerhi ve apostil içeren Yabancı mahkeme kararının Türkçe’ ye  yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve bu tercümenin Noter veya Konsolosluktan onaylatılması

*  Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi

* Avukata vekâlet verilecek ise resimli boşanma vekâletnamesi ve vekâletnamede”  yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz davası açmaya yetki.

Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi