Şirketler Hukuku

 • Ulusal ve Yabancı şirketlerin Ticaret Odası nezdindeki tüm işlemleri
 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’deki ticari faaliyetleri için gerekli hukuki yapının oluşturulması, irtibat bürolarının kurulması ve yönetilmesi
 • Şirketler Topluluğu yapısının kuruluş işlemleri, ana sözleşmelerinin hazırlanması, pay yapısının oluşturulması gibi tüm hukuki işleri
 • Anonim şirketlerin halka açılma işlemleri, hisse senetleri ve tahvillerle ilgili tüm işlemler
 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi
 • Tür değiştirme, birleşme, bölünme, şirket alım-satım
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca gerekli değişikliklerin yapılması
 • Genel Kurul, Yönetim Kurulu toplantılarına vekaleten katılma
 • Alım – Satım, Taşıma sözleşmelerinden doğan ticari davalar
 • Yönetim kurulunun ve şirket ortaklarının sorumluluk davaları
 • Şirket ana sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar ve davalar
 • Franchise, distribütörlük, lisans, telif, kira sözleşmelerinden doğan davalar
 • Genel Kurul kararlarının iptali, şirketin feshi ve tasfiyesi, ortaklıktan çıkarma davaları
 • Kredi sözleşmelerinden doğan davalar