İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Zafer İşeri Avukatlık Bürosu > Uzmanlık Alanlarımız > İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU, müvekkillerine işçi ve işveren ilişkisinin her aşamasında eksiksiz ve kişiye özel danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuk bürosunun avukatları, müvekkillerimize iş hukuku alanında alacakları kararlar açısından yalnızca günlük danışmanlık hizmeti sağlamakla kalmayıp aynı zamanda uzun vadeli projeler açısından da danışmanlık yapmakta ve iş hukukundan doğacak uyuşmazlıklara ilişkin risklerin bertaraf edilmesinde yardımcı olmaktadır.

 • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve söz konusu sözleşmelerde değişiklik yapılması;
 • Vergilendirme, yan yardımlar, emeklilik, izinler;
 • İşçi sendikaları ile ilişkiler;
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik;
 • Çalışma saatleri;
 • İşçilerin özel hayatı;
 • Gizli verilerin korunması;
 • Ayrımcılık;
 • Taşeron firmadan hizmet alımı;
 • Yeniden yapılandırma ve işten çıkarma;
 • Toplu ve bireysel işten çıkarma;
 • İşe iade;
 • Ticari İşletme devri, birleşme vs. işlemlerde iş sözleşmelerinin devri;
 • İstifa