İdare ve Vergi Hukuku

ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU, hukuka aykırı şekilde tesis edilen idari işlemler veya idari eylemler nedeniyle müvekkillerimizin mağduriyet yaşamasını önlemek ve oluşan mağduriyetlerini gidermek amacıyla İdare hukuku konusunda hizmet vermektedir.

 • İdari mercilere yapılacak tüm idari başvurular,
 • İdare Mahkemelerinde görülen iptal ve tam yargı davalarında vekillik,
 • Vergi Mahkemelerinde görülen davalarda vekillik,
 • Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalarda vekillik,
 • Yürütmenin durdurulması talebi,
 • Özelleştirme ve kamulaştırma davalarda vekillik,
 • Danıştay’da temyiz aşamasında görülecek davalarda vekillik,
 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde görülen davalarda vekillik,
 • İdari cezalar ile vergi suçları ve cezalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım
 • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.