İcra-İflas Hukuku

ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU, icra iflas hukuku altında birçok şahıs ve şirketlere finansal anlamda yapılandırma, planlama ve destek sağlayarak çözüm üretmektedir. Bu noktada ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU;

  • Hukuki Analiz Yaparak, uygulanması gereken hukuksal stratejiyi belirleyerek Hukuki, vergisel veya cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalınmasını önlemek ve yapılması gereken adımları belirleyerek fiili olarak yürütülmesini sağlamaktadır.
  • Şahıs veya Şirketlerin karşılaştığı dava ve icra takiplerine karşı belirlenen strateji çerçevesinde takip etmek, işlemlerini yapmak
  • Şahıs veya Şirketlerin alacakları gereği borçlularla görüşmelerinin yapılması açılması gereken icra ve davaların açılması ve yürütülmesi gereken işlemleri gerçekleştirmektedir.
  • Alacak takibi yönetimi ile takip başlatmak, borçlunun malvarlığı (menkul, gayrimenkul ve diğer hak ve alacakları) üzerine haciz koymak ve akabinde malların satışını gerçekleştirerek alacağın tahsilini gerçekleştirmek. Alacaklılar ile gerekli protokol/sözleşme çalışmalarına katılmak ve/veya sözleşmeleri hazırlamak.
  • İflas erteleme durumlarında; alacak tahsili konusunda strateji geliştirmek ve süreçleri takip etmek.