Türkiye’nin hızlı ekonomik gelişimi ve artan yabancı yatırımlar, hukuki anlaşmazlıkların yanı sıra ceza soruşturma ve kovuşturmalarının da artmasına sebep olmuştur. ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU, Ceza Hukuku alandaki tüm ihtiyaçları etkili bir biçimde karşılamaktadır.

ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçları olmak üzere her türlü ceza soruşturması ve davasında; şüpheli, sanık veya mağdur konumunda olan gerçek veya tüzel kişileri temsil etmekte ve kendilerine hukuki danışmanlık vermektedir.

 

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Sulh ceza davaları ve duruşmaları
 • Asliye ceza davaları ve duruşmaları
 • Ağır ceza davaları ve duruşmaları
 • Askeri ceza davaları ve duruşma
 • İcra Ceza Davaları
 • Soruşturma aşamasında hazır bulunma
 • Çek şikâyetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere

 

Danışmanlık Hizmetleri

 • Acil hukuki yardım hal ve durumlarında temsil ve anında müdahale
 • Fiil ve hareketlerin cezai bakımdan incelenmesi ve çözümü
 • Tacir’in cezai sorumluluk hallerinin denetlenmesi
 • Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili denetimin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması