İŞ KAZASININ GEÇ BİLDİRİLMESİ CEZALARI 2020

Adsız Tasarım Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası

İş kazası bildirim süresi 2020İş kazasının bildirim süresi iş kazasının oluş tarihinden itibaren 3 iş günüdür. İş kazasının resmi tatile ya da bayram tatiline denk gelmesi halinde iş kazası bildirimi süresi takip eden ilk iş gününden başlar. Bu bildirim aynı zamanda Ek 5 tarım sigortalıları ve Ek 9 ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar için de geçerlidir. Ek 5 tarım sigortalılarının iş kazası bildirimlerinin kendileri ya da işverenleri tarafından başvuru formu ile SGK’ya yapılması gerekmektedir. Ayrıca iş kazasının işveren tarafından derhal kolluk kuvvetlerine ( jandarma, polis) bildirilmesi gerekmektedir. Süresini geçirmeden bildirim yapmak için hemen iş kazası bildirimi nasıl yapılır  ziyaret edebilirsiniz.İş kazası...

Devamını Oku

Covid-19 Bilinçli Olarak Bulaştırılması ve Sosyal Medya Üzerindeki Yapılan Asılsız Paylaşımların Hukuki Durumu

Covid-19 Bilinçli Olarak Bulaştırılması ve Sosyal Medya Üzerindeki Yapılan Asılsız Paylaşımların Hukuki Durumu

Dünya genelinde pandemi oluşturan COVİD-19 salgını hayatın sosyal, ticari ve  iş  hayatını tümden etkilemiştir. Bu geniş çaplı etki doğal olarak   yeni hukuki yaklaşımları ve yorumları zorunlu kılmaktadır.  Aralık 2019’ dan beri hastalığın yaygın bulaşma şekli, henüz bir çaresinin bulunamaması ve  ölüm sayılarının sürekli artışta oluşu nedeniyle konu  tüm toplumları ilgilendirmektedir.  Bu sebeple hastalık hakkındaki yapılan tüm haberler çokça ilgi çekmektedir. Bilgiler sürekli değişirken  medya üzerinden yapılan uydurma ve asılsız haberler  halk üzerinde panik ortamının yaratılmasına sebebiyet  vermeye de devam etmektedir. Medya üzerinden bu bağlamda yapılan asılsız paylaşımlara ilişkin Başsavcılıkça yapılan açıklamaya göre ‘’ genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder...

Devamını Oku

ARABULUCULUK KARARLARINDA İŞ AKDİNİN FESİH TARİHİ ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİNİN TARİHİDİR

ARABULUCULUK KARARLARINDA İŞ AKDİNİN FESİH TARİHİ ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİNİN TARİHİDİR

Arabuluculuk faaliyeti sonunda işçinin işe başlatılmaması hususunda tarafların anlaşmaya varması halinde, “arabuluculuk anlaşma belgesinin taraflar ve arabulucu tarafından imzalandığı tarihte” fesih geçerli hale gelecektir ve fesih tarihinin, taraflar ve arabulucu tarafından imzalanan arabuluculuk anlaşma belgesinde yer alan tarih olarak kabul edilecektir. İşçinin iş sözleşmesinin fesih tarihi arabuluculuk anlaşma belgesinin taraflar ve arabulucu tarafından imzalandığı tarih olarak kabul edildiğinden iş akdinin feshinden sonraki süre ile arabuluculuk anlaşma belgesinin taraflar ve arabulucu tarafından imzalandığı tarih arasında işverenin SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermesi ve tahakkuk edecek primleri ödemesi gerekmektedir. SGK’nın 28/02/2019 tarih 3381987 sayılı genel yazısına istinaden,“Arabuluculuk faaliyeti...

Devamını Oku

7251 S. “HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” DÜZENLEMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adsız Tasarım Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası

7251 S.  “HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASI HAKKINDA KANUN” DÜZENLEMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.07.2020 tarihinde kabul edilen ve 28.07.2020 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7251 sayılı “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yanı sıra 2004 sayılı İcra iflas Kanununda, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun ilgili hükümlerinde değişikliğe gidilmiştir. Görevsizlik ve yetkisizlik kararlarına ilişkin süre düzenlemesi:  7251 sayılı Kanunun 1. maddesiyle Hukuk Muhakemeleri Kanununun 20. maddesinde değişikliğe gidilerek Anayasa Mahkemesinin 10.02.2016 tarihinde almış olduğu 2015/96 E., 2016/9 K. sayılı kararıyla 20.maddede yer alan “görevsizlik...

Devamını Oku

SOSYAL MEDYA İÇİN YENİ DÜZENLEME 

Adsız Tasarım Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından, mecliste yasalaştı.Peki, "Sosyal Medya Düzenlemesi" ile hayatımıza neler girecek ? Öncelikle bu düzenlemenin yasalaşması ile birlikte sosyal ağlara 3 aylık bir hazırlık tamamlama süreci tanınacaktır. Bu süreçte sosyal ağlardan Türkiye'deki beklentiler neler olacaktır?İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a "sosyal ağ sağlayıcı" şeklinde yeni bir tanımlama getirilmektedir. Türkiye'den günlük erişimi milyonlara ulaşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemeleri ve iletişimin kolaylık görülebilecek şekilde internet sitelerinde barındırmaları gerekecektir. Temsilci bulundurma zorunluluğunun şartlarını taşımasına rağmen Türkiye’de temsilci bulundurmayan sosyal medya şirketleri 5...

Devamını Oku

AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İSG KANUNU VE İDARİ PARA CEZALARI

AZ TEHLİKELİ İŞ YERLERİNDE İŞ YERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAŞLADI PEKİ YERİNE GETİRİLMESİ GEREKENLER NELER?1- 01/07/2020 tarihinden itibaren; − Kamu Kurumları − 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyeri işverenleri, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırmak veya bunlardan hizmet almak zorundadır.2- 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.3- İş sağlığı ve İş Güvenliği Kanunun kapsamında alınması...

Devamını Oku

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI

kıdem tazminatı vergiden istisna tutarı

01.07.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak vergiden istisna kıdem tazminatı tutarı 7,117.17 TL’dir. Kıdem tazminatı belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen para olarak tanımlanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’na göre kıdem tazminatlarının belirli koşullar içerisinde vergilendirilmemesi gerekmektedir.Bu kapsamda 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 5’inci maddesi değişik Geli Vergisi Kanununun kıdem tazminatı ile ilgili 25/7’nci fıkrası aşağıdaki gibidir.“7. (Değişik: 21/3/2018-7103/5 md.) a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa göre ödenmesi gereken kıdem...

Devamını Oku

ARALARINDA MENFAAT ÇATIŞMASI BULUNAN SANIKLARIN AYNI MÜDAFİ TARAFINDAN TEMSİL EDİLMELERİ

ARALARINDA MENFAAT ÇATIŞMASI BULUNAN SANIKLARIN AYNI MÜDAFİ TARAFINDAN TEMSİL EDİLMELERİ

T.C. Yargıtay Ceza Genel KuruluEsas No:2011/44 Karar No:2011/122 K. Tarihi:Haksız tahrik altında eşini öldürme suçundan sanık Makbule'nin TCY'nin 82/1-d, 29/1 ve 62. maddeleri uyarınca 17 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan sanık Nihat'ın ise TCY'nin 81/1, 29/1 ve 62. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanıklar hakkında TCY'nin 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin, (Malatya İkinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nce 17.12.2008 gün ve 75-456 sayı ile verilen ve sanıklardan Makbule yönünden kendiliğinden temyize tabi olan hükmün, katılanlar vekili ve sanıklar müdafii tarafından da temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay Birinci Ceza Dairesi'nce 06.04.2010 gün ve 6071-2085...

Devamını Oku

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kanuna ilişkin ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun vermiş olduğu kararlar çerçevesinde, veri sorumlularının bir takım yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerden birisi de, Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğüdür.Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için bir yükümlülük olmakla birlikte kişisel verisi işlenen gerçek kişiler için de bir haktır. İlgili kişinin, işlenen kişisel verileri hakkında bilgilendirilmesini ifade eden aydınlatma yükümlülüğü, kişisel veri işlemenin hukuka uygun şekilde yerine getirilebilmesi için olmazsa olmaz bir şarttır.Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, ilgili kişinin talebine bağlı bir yükümlülük değildir. Ayrıca veri sorumlusu, kişisel veri işlerken ilgili kişinin açık rızasının ya da...

Devamını Oku

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

7246 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 24 Haziran 2020 Tarihli ve 31165 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNKanun No. 7246   Kabul Tarihi: 16/6/2020MADDE 1 – 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“Aşağıda belirtilen şartların tamamının varlığı halinde, teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararları 4 üncü madde hükümlerinin uygulanmasından muaftır:a) Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması,b) Tüketicinin bundan yarar...

Devamını Oku