Duyurular

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 19/10/2018 Tarihli ve E: 2017/9, K: 2018/10 Sayılı Kararı

1025040239

Yargıtay İçtihadı Birleştirme E: 2017/9 09 Mayıs 2019 Tarihli Resmi GazeteSayı: 30769Yargıtay Başkanlığından:YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARIEsas No : 2017/9Karar No : 2018/10Karar Tarihi: 19.10.2018ÖZET: İşçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının bildirim süresine eklenecek altı haftayı aşması, işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi için yeterlidir. Dolayısıyla 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince almış olduğu sağlık raporları nedeniyle derhal fesihlerde, işçiden savunma alınması gerekmemektedir.I. GİRİŞA. İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ BAŞVURUYargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı ve Yargıtay 7, 9 ve 22. Hukuk Daireleri Başkanları ile 12 Ocak 2016 tarihinde yapılan toplantıda kararlaştırıldığı üzere, Yargıtay Hukuk...

Devamını Oku

Yıllık Beyannameye Dahil Edilen Gelirlerden Yapılacak İndirimler Nelerdir?

gelir

Bildirilecek bir gelirin bulunması durumunda, Yıllık Beyannameye Dahil Edilen Gelirlerden indirim yapılabilmesi için ilgili mevzuatta belirtilen şartların karşılanması gerekmektedir. Yıllık Beyannameye Dahil Edilen Gelirlerden Yapılacak İndirimler 1-Hayat/Şahıs Sigorta Primleri İndirimi Nedir?Yıllık gelir vergisi beyannamesinde, hayat/şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin %15’ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.Yıllık beyannamede matrahın tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri;• Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile,• Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin %100’ünden, oluşmaktadır.İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık...

Devamını Oku

Yargıtay’dan çiftçilerle ilgili emsal nitelikte bir karar

ciftci

Geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaş, borcunu ödeyemeyince, alacaklı parasını tahsil için yasal yollara başvurdu. İşlemlerin tamamlanmasıyla çiftçinin tarla ve bahçe  işlerinde kullandığı öne sürülen traktör haczedildi. Çiftçi, haczin iptali için mahkemenin yolunu tuttu. Mahkeme, haczin haklı olduğuna hükmetti.Çiftçi, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi. Yüksek Mahkeme, emsal nitelikte bir karara imza attı.Yargıtay kararında, "Bir traktörün borçlunun haline uygun olup olmadığı adı geçenin haciz anındaki sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenir.Buradaki 'aile' terimi, geniş anlamda olup, borçlu ile birlikte aynı çatı altında yaşayan, bakmakla yükümlü olduğu kişileri kapsar. Mahkemece, şikayetçinin çiftçilik mesleğini devam ettirebilmesi için, bu mesleği icra...

Devamını Oku

Nöbetçi noterlik uygulamasının başlayacağı tarih açıklandı

752x395-noter-nasil-olunur-noter-olmak-icin-gerekli-sartlar-nelerdir-1541061449410

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibarıyla başlatıyoruz. Yurt dışında çıkarılan bir vekaletname veya azilnamenin normal posta yoluyla Türkiye'ye ulaşması, hukuki sonuç doğuracak şekilde kullanılabilmesi bir hafta, 10, 15, 20 gün gibi bir zaman alıyor. Bu posta süresini baypas edecek şeklide bu belgelerin örneklerini yurt içindeki noterliklerden alma imkanı getiriyoruz. Vatandaş, hafta sonu ikinci el araç alıyor, satıyor. Hatta bunun için bazen bir şehirden diğerine seyahat ediyor. Ama muamelesini yapmak için haftanın ve mesainin başlamasını bekliyor. Kapora aldığı halde satıştan cayma, hileli-dolanlı işler sebebiyle malen zarara uğrayanlar da oluyor. Nöbetçi noteruygulamasıyla bu olumsuzluklar artık yaşanmayacak" dedi Adalet Bakanı...

Devamını Oku

Lojistik ve Taşıma Hukuku Eğitim Programı

tasima

İSTANBUL BAROSU LOJİSTİK ve TAŞIMA HUKUKU KOMİSYONULojistik ve Taşıma Hukuku Eğitim Programı - Eşya Taşıma SözleşmeleriKarayolu, Demiryolu, Denizyolu, Havayolu, Karma Taşıma, Nakliyat Sigortaları Kayıt için: Avukatları ve sektör çalışanlarına 230 Tl, stajyer avukatlara ve öğrencilere 115Tl. İstanbul Barosu muhasebe servisine veya Vakıfbank Adalet Sarayı Şubesi TR 51 0001 5001 5800 7286 2874 96 nolu hesaba herhangi bir havale masrafı ödemeden yatırılması ve dekontun açıklama bölümüne Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu Eğitim programı notunun düşülmesine özen gösterilmesi rica olunur. Ayrıca dekontun üzerine sicil numarası yazılarak ihm@istanbulbarosu.org.tr  adresine mail gönderildiğinde kayıt işleminiz yapılmış oluyor.İrtibat Bilgisi : 0212 393 07 45 Sn. Ali Yıldız...

Devamını Oku

Avukata WhatsApp’tan Yapılan Tebligat Geçerlidir

whatsapp

T.C. YARGITAY Ondördüncü Ceza Dairesi Esas No : 2016/12837 Karar No : 2017/1441 Tarih : 20.03.2017İÇTİHAT METNİDAVA :İlk derece mahkemesince verilen hükümlerin sanık ile müdafii tarafından duruşmalı temyiz edilmesi üzerine, dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle, 01.03.2017 Çarşamba saat 09:30’a duruşma günü tayin olunarak sanık müdafiine çağrı kâğıdı gönderilmişti.Belli günde Hakimler Kurulu duruşma salonunda toplanarak Yargıtay Cumhuriyet Savcılarından… hazır olduğu halde oturum açıldı.Sanık … müdafii Av. …’e çağrı kağıdı ve tebliğnamenin tebliği için Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazıldığı, yazılan müzekkerede istenilen hususların günlü olması ve ivedilik arz etmesi nedeniyle Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli personel tarafından adı geçen avukata telefon ile ulaşılarak bilgi verildiği,...

Devamını Oku

Yargılamayı Hızlandıracak 100 Gün Sınırı

100gun

Yeni adli yılın başlaması ile uygulamaya geçecek olan "Davalara önceden süre belirlenmesi" ile yargılamanın hızlandırılması hedeflenmektedir.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; "3 Eylül’de uygulamaya girecek bir uygulamamamız var. Vatandaş bir dava açtı; diyelim ki tazminat davası. Biz tüm çalışmalarımızı yaptık. Hakim ve savcılarla da oturduk. Ortalama süreleri belirledik. Türkiye’de süre kaç gün, 200 gün. Olması gereken kaç gün 200 gün. Biz bir davanın 200 günü ya da 100 günü aşmaması için hedef koyduk. O süreyi aştı vatandaşımız. Yaklaşık 600 dava konusunu belirledik, bunları hakim ve savcılara bildirdik, herkes biliyor. Bu dava 101’inci güne gelince hakkında teftiş başlayacak, notu düşecek. Hakim gerekirse eğitime...

Devamını Oku

“HER OKULDA BİR AVUKAT” projesi

her-okulda-bir-avukat

“HER OKULDA BİR AVUKAT” projesi kapsamında İstanbul Barosu tarafından yayınlanan kitapçık ile seçimlerin güven içinde yapılabilmesi için sandıkta görev yapacak avukatlara yardımcı olacak bilgiler aktarılıyor.Kitapçı PDF formatında indirmek isteyenler için:http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/docs/HerOkuldaBirAvukat.pdf   ...

Devamını Oku

Bilirkişilik Eğitimleri

bilirkisilik

İstanbul Barosu, Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde, nitelikli hesaplamalar alanında, sertifikalı eğitimlere başlıyor.Sertifikalı eğitim vermeye yetkili bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile imzalanan protokol doğrultusunda, başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunan avukatların bilirkişilik yapabileceği nitelikli hesaplamalarla ilgili, “her bir alt uzmanlık alanında 24 saatlik eğitim almış olmak” şartını yerine getirmeleri için bu eğitim programları hazırlanmıştır.İstanbul Barosu avukatlarına %50 indirimli olarak, KDV dahil 540 TL eğitim bedeli belirlenmiş olup, Üniversitenin Nişantaşı ve Kartal Kampüslerinde eğitimler gerçekleştirilecektir.İlk eğitim, 7-8-14 Temmuz 2018 tarihlerinde hafta sonu grubu olarak,  “Aktüerya (İş Göremezlik/Destekten...

Devamını Oku