DİJİTAL HİZMETLER VERGİSİ ile BAZI KANUNLAR ve 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

DİJİTAL HİZMETLER VERGİSİ ile BAZI KANUNLAR ve 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri dijital hizmet vergisine tabi olacak.Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına, elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler ile kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden elde edilen hasılat da bu vergi kapsamında yer alacak.İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, dijital hizmet vergisine tabi hizmetlere ilişkin Türkiye'den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya...

Devamını Oku

İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ

İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ

İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ - BOZMA SONRASI ISLAH TALEBİ ( Maaş Farkı Ücret Alacağının Belirlenebilir Bir Alacak Olduğu ve Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilemeyeceği/Davacının Maaş Farkı Ücret Alacağına İlişkin Talebinin Belirsiz Alacak Davası Türünde Açılmadığının Anlaşıldığı - Belirli Miktar Üzerinden Dava Konusu Yapılan ve Bilirkişi İncelemesi İle de Tespit Olunan Maaş Farkı Alacağının Kabulü Gerekmekte İken Yanılgılı Değerlendirme İle Belirsiz Alacak Davası Olarak Açıldığı Gerekçesi İle Reddinin İsabetsiz Olduğu )* BOZMA SONRASI ISLAH TALEBİ ( Hizmet Tespitine İlişkin Mahkeme Kararının Kesinleşmesi Beklenilmeksizin İşçilik Alacaklarının Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu Gerekçesiyle Yerel Mahkeme Kararının Bozulduğu/Davacının Bozma Kararından Sonra Islah Talebinde Bulunduğu ve...

Devamını Oku

FİLM ÇEKİM İZİNLERİ VE ORTAK YAPIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

FİLM ÇEKİM İZİNLERİ VE ORTAK YAPIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yapımcılar ile ortak yapım sinema filmlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olan "Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik" 15/10/2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Yönetmeliğe göre; ortak yapım başvurusu, yerli yapımcı tarafından Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ve belgelerin  Sinema Genel Müdürlüğüne iletilmesi suretiyle yapılacaktır. Bakanlık başvuruları değerlendirirken; yapımcıların yeterli teknik ve mali olanaklara sahip olması ve yerli yapımcının ilgili alan meslek birliğine üye olması gibi ölçütleri göz önünde bulunduracaktır.Başvurunun uygun bulunması halinde geçici ortak yapım belgesi başvuru sahibine iletilir. Ortak yapım belgesi, Bakanlıkça belirlenen belgeler ile filmin nihai kopyasının Bakanlığa teslim edilmesinden...

Devamını Oku

SİNEMA SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SİNEMA SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Sinema sektörünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için desteklenmesi amacıyla düzenlenmiş olan "Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" 15/10/2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Destek türleri; animasyon, belgesel, ilk uzun metrajlı kurgu film, kısa film yapımları ve çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım, ortak yapım, proje geliştirme, senaryo ve diyalog yazım, uzun metrajlı sinema film yapım ile yerli film gösterim olarak belirlenmiştir.Destek başvuruları, ülke içinde yerleşik gerçek veya tüzel kişiler tarafından destek türlerine göre Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ve belgelerin Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmesi suretiyle yapılacaktır.Başvuru sahibinin aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek alması mümkün değildir. Başvurular, kurul tarafından yönetmelikte belirtilen esaslara göre...

Devamını Oku

Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Temel Kavramları Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Temel Kavramları Nelerdir?

         KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVK) TEMEL KAVRAMLAR Kişisel Veri Nedir? 7 Nisan 2016 yürürlüğe giren ve özellikle şirketler için büyük bir değişim gerektiren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenme şartlarını detaylı olarak düzenlemektedir. Peki, Kanun’da işlenme kuralları belirlenen kişisel veri kavramı neyi ifade etmektedir? Kimlerin hangi bilgileri kişisel veri sayılmaktadır? Kişisel veri, Kanun’da; “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan hareketle bir bilginin kişisel veri niteliğinde olabilmesi için; Gerçek kişiye ilişkin olması, Gerçek kişinin kimliği belirli veya belirlenebilir olması ve Kanun’un aradığı anlamda bilgi ile kişi arasında ilişkin olma unsurunun gerçekleşmesi...

Devamını Oku

ŞİDDETE UĞRAYAN KADINI KORUMA HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ŞİDDETE UĞRAYAN KADINI KORUMA HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi, Ailenin Korunması ve Kadına şiddetin önlenmesine ilişkin 6284 sayılı Kanunda hâkimin tedbir olarak işyeri değişikliğine karar verme yetkisi olduğuna ve öğretmenin eski eşinden tehdit alması ve şiddete uğramasına rağmen işyeri değişikliğine karar verilmemesinin hak ihlali oluşturduğuna karar verdi. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI'na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Anayasa Mahkemesi (Kadına Şiddetle ilgili...

Devamını Oku

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ BEDELİNİN İADESİ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ BEDELİNİN İADESİ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ BEDELİNİN İADESİ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - TUR KATILIM BEDELİ VE HİZMET BEDELİNİN İADESİ - BALAYININ MAHVOLMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT - FAİZ İSTEMİ T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2018/1624 KARAR NO. 2019/516 KARAR TARİHİ. 15.5.20196098/m. 56, 114/26502/m. 513095/m. 4/aÖZET : Dava, paket tur sözleşmesi bedelinin iadesi ile maddi ve manevi tazminat istemidir.Davalı şirketin davacılara vize alınması konusunda aracılık etmesine ve davalının sürekli yurtdışı turlar düzenleyen bir şirket olarak basiretli bir tacir gibi hareket edip davacılar adına aldığı vize işlemlerinin tur için uygun olup olmadığı kontrol edilip davacıların vizelerinin uygun olup olmadığının davacılara bildirilmeden pasaportların davacılara teslimi nedeniyle davacıların turun tamamına katılamamalarında...

Devamını Oku

EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE AYRIMCILIK TAZMİNATI

EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE AYRIMCILIK TAZMİNATI

Davacının Hastane Yazısı İle Hamileliğini Davalı İşverenliğe Bildirdiği Ardından Davacının Yöneticisi Tarafından Davacıdan Verim Alınamadığı Gerekçesiyle Kendisiyle Çalışmak İstenmediğinin Bildirildiği ve İş Sözleşmesinin Feshedildiği/Davacı İşçinin İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olan Bir Çalışmasının Bulunmadığı Aksine Yaptığı Çalışmaların Yöneticisi Tarafından Takdir Edildiği - Davacının Hamileliği Nedeniyle Ayrımcılık Yapılarak İş Sözleşmesinin Feshedildiği Anlaşılmakla Ayrımcılık Tazminatının Koşullarının Oluştuğu  T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2016/1423 K. 2019/11167 T. 15.5.2019* EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIKNEDENİYLE AYRIMCILIK TAZMİNATI ( Davacının Hastane Yazısı İle Hamileliğini Davalı İşverenliğe Bildirdiği Ardından Davacının Yöneticisi Tarafından Davacıdan Verim Alınamadığı Gerekçesiyle Kendisiyle Çalışmak İstenmediğinin Bildirildiği ve İş Sözleşmesinin Feshedildiği/Davacı İşçinin İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olan Bir Çalışmasının Bulunmadığı Aksine Yaptığı Çalışmaların Yöneticisi Tarafından Takdir...

Devamını Oku

Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

GÜMRÜK VERGİLERİNİN EKSİK ÖDENMESİ NEDENİYLE BAŞLATILAN BİR SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMAYA KONU KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETME

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 09 Ağustos 2019 Tarihli ve 30857 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.  Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığından:5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE GÜMRÜK VERGİLERİNİN EKSİK ÖDENMESİ NEDENİYLE BAŞLATILAN BİR SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMAYA KONU KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKAmaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddesine istinaden, gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kanunun 3 üncü...

Devamını Oku

Türkiye’de İlk Defa Evcil Hayvan Tahliyesine İlişkin Emsal Bir Karar Verildi

Evcil Hayvanların Tahliyesi ile ilgili Emsal Karar

Türkiye'de ilk defa, evcil hayvanın tahliyesine ilişkin verilen yerel mahkeme kararı bozularak, hayvanın tahliye edilmemesine yönelik kesin olmak üzere karar verildi. Karar, tüm Türkiye için emsal niteliktedir. Evcil Hayvanların tahliyesi davalarında Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Temel Hak ve Özgürlükler ile Yönetim Planındaki hayvan beslenmesi yasağının çakışması nedeniyle bir çok sorun yaşanmaktaydı. Bölge Adliye Mahkemesi oy birliği ile hayvan sahiplerini haklı görerek verdiği kesin kararda devrim niteliğinde gerekçelere yer vermiştir. T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A G E R E K Ç E L İ İ S...

Devamını Oku