COVID-19 FEDERAL MAHKEMELER

COVID-19 FEDERAL MAHKEMELER

 Federal yargıçlar COVID-19 salgını süresince hayati önem taşıyan mahkeme işlerimin sürdürülmesini sağlamak için geleneksel mahkeme ortamından yana bir tavır sergilemektedirler. 9. Temyiz Mahkemesi’nden mahkeme kâtibi Molly Dwyer “uzaktan video ve sesli konferansa geçişin hâkimleri, çalışanları, davacıları halkı ve anayasal sorumlulukları korumanın en iyi yolu” olduğunu belirtmiştir. Federal devre, bölge ve iflas mahkemeleri, sözlü yargılamaları, ön duruşmaları, davanın sanığa tebliğini, kabahat cezalarını ve diğer prosedürleri uzaktan gerçekleştirmek için pek çok sesli ve görüntülü konferans teknolojisinden faydalanmaktadır. AT&T Konferansı da dahil olmak üzere, Yargı tarafından Courtcall, Skype, Cisco Jabber ve Zoom gibi pek çok uzaktan görüntü ve konferans seçeneği denenmekte ve kullanılmaktadır. Teksas Güney...

Devamını Oku

KORONAVİRÜS SALGINI’NIN ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNE ETKİSİ

KORONAVİRÜS SALGINI’NIN ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNE ETKİSİ

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından tüm Dünya’yı etkisi altına alan ve ülkemizde de büyük etkilere sebep olan Koronavirüs salgını neticesinde bütün okulların eğitimine ara verilmiş olup ardından uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir. Bahsi geçen bu uzaktan eğitim; EBA gibi sistemler üzerinden öğrencilere sanal ortamdan eğitim verilmesi şeklinde devam etmektedir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin ise veliler eğitim, yemek, servis ücretleri bakımından tereddütler yaşamaktadır. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise okul ücretlerinin eğitimsel bir sorunun ötesinde hukuksal bir sorun olduğunu belirtmiştir.Eğitim ücretlerini taksitli olarak ödeyen velilerin büyük bir kısmı uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimle aynı faydayı sağlayamayacağını düşünmektedir ve...

Devamını Oku

COVID-19 SEBEBİ İLE PAKET TUR SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİNİN İPTALİ

Ticaret Bakanlığından:PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“Covid-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshiGEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında yapılan bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde yapılması esastır. Ancak, COVİD-19 salgını nedeniyle, 5/2/2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört...

Devamını Oku

ÖNLEYİCİ HUKUK HİZMETLERİ VE ÖNEMİ

ÖNLEYİCİ HUKUK HİZMETLERİ VE ÖNEMİ

Teknolojinin değişmesi, haberleşme ve ulaşım hizmetlerinde kolaylıkların ve hızın artması, siyasal gelişmeler, rekabet koşullarının değişmesi ve hukukun hareketliliği ilkesi gereği her gün değişen kanunlar, yönetmelikler ve sair mezvuatın takibinin zor olması nedeniyle ekonomik ve sosyal hayatta karşımıza yeni şeylerin çıkması işten bile değildir.Gerçekleşen değişiklikler hayatımızı kolaylaştırdığı kadar peşinden yeni sorunlar, ilişkiler ve uyuşmazlıklar getirmektedir. Özellikle ticari işletmeleri ve şirketleri etkileyen yeni tip sözleşmeler hukuk insanları tarafından hukuk normları kapsamında detaylıca incelenmeli ve analiz edilmelidir.Günümüzde çeşitli ilişkiler sonucu oluşan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde en çok dava yoluna başvurulmaktadır. Ancak mahkemelerin iş yoğunluğu, davada delil olarak kullanılması amacıyla mahkeme tarafından resmi ve özel...

Devamını Oku

KORONAVİRÜS VE BOŞANMA

covid-19 ve boşanma

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına almayı sürdüren Covid-19 veya bir diğer adıyla korona virüs, sağlığımızı tehdit etmekle kalmamakta aynı zamanda özel hayatımızı da etkilemektedir. Salgının özel hayata ve özel hayat denilince akla gelen ilk kurum olan aile hayatına etkileri de tıpkı insan sağlığı gibi tüm dünyada büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İngiltere’ de korona virüs sebebiyle başlatılan kısıtlamalar sürecinde en az 16 kadının aile içerisinde meydana gelen şiddet dolayısıyla hayatını kaybettiği ve bu sayının son on yıl ortalamasının iki katından fazla olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde de açıklanan verilere göre, sokağa çıkma yasağı ve karantina süreci kapsamında hırsızlık, gasp, yankesicilik ve...

Devamını Oku

FİNANSAL PİYASALARDA MANİPÜLASYON VE YANILTICI İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK

FİNANSAL PİYASALARDA MANİPÜLASYON VE YANILTICI İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazetede FİNANSAL PİYASALARDA MANİPÜLASYON VE YANILTICI İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 76/A maddesi kapsamına giren, finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlem ve uygulamaların belirlenmesidir.   Finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlem ve uygulamalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:MADDE 4 – (1) Bankalarca gerçekleştirilen aşağıdaki fiiller, Kanunun 76/A maddesi kapsamına giren finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlem ve uygulamalar olarak kabul edilir: a) Bir finansal aracın arzına, talebine veya fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran veya uyandırabilecek olan ya da döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatının anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan...

Devamını Oku

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE ARABULUCULUK

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE ARABULUCULUK

Tüm dünya ve ülkemizi kuşatan koronavirüs tedbirleri kapsamında 25.3.2020 tarih ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici birinci maddesinde de belirtildiği üzere yargı alanında hak kaybı yaşanmasının önüne geçilmesi amacıyla süreler ilk olarak 30 Nisan 2020 daha sonra ise 15 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.Bazı davalarda dava şartı olan alternatif uyuşmazlık çözümlerinden arabuluculuk görüşmelerinde de 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında süreler durmuştur. Bu süreçte ise mevut başlamış olan ve başlayacak olan arabuluculuk süreçleri ile ilgili duyuru Adalet Bakanlığı’nın web sayfası üzerinden yapılmıştır.İlgi duyuru metni[1]:[1] http://www.adb.adalet.gov.tr/link/koronavirustdbrlr.pdf“Corona Virüs (covid-19) olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı...

Devamını Oku

COVID 19 SÜRECİNİN KİRA HUKUKUNA ETKİSİ

COVİD 19 VE KİRA SÖZLEŞMELERİ

COVID-19 salgınının dünyada ve ülkemizde yayılmasıyla birlikte beşerî ve mali konularda salgının etki alanını daraltmaya yönelik birtakım önemler alınması sonrasında söz konusu önlemler ve yürürlüğe giren yasal değişiklikler kapsamında sözleşmesel ilişkiler çerçevesinde tarafların edimleri ve bu kapsamda ifa yükümlülükleri açısından hukuki etki doğuracak nitelik ve kapsamda değişiklikler vuku bulmuştur.Bu itibarla, salgının etkilerinin azaltılması amacına yönelen gerek birtakım zorunlu tedbirler gerek hükümet tavsiye kararları ve genel sağlık tedbirleri sonucunda ticari hayata etki eden değişiklikler, sözleşmesel ilişkilerin devamı veya tarafların söz konusu ilişki çerçevesinde yükümlülüklerinin ifasını kimi hukuki işlemler için güçleştirirken kimileri için ise imkânsız hale getirmiştir.Bu çalışmada salgının Türkiye’deki etkileri ile...

Devamını Oku

COVID-19 SALGINININ İŞ HUKUKUNA ETKİSİ

COVID-19 SALGINININ İŞ HUKUKUNA ETKİSİ

Bildiğiniz gibi tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebiyle dünyanın her yerinde virüsün bulaşmasını engellemek için insanların fiziken bir arada olmasını engelleyecek ve sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak tedbirler alınmaktadır.  Ülkemizde de bu tedbirler kapsamında insanların topluca bulunduğu ve fiziksel temasın çok olduğu eğlence yerleri, restorantlar, kafeler, kuaför dükkanları gibi bir çok işletmeler faaliyetlerini durdurmuş bulunmaktadır.  Ayrıca ülkemizde Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar tarafından topluma evden çıkmama çağrısı yapılmaktadır. Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerin sağlık açısından olumlu etkileri olsada ekonomi ve iş hayatı açısından olumsuz sonuçlar da doğurmaktadır. Ekonomi ve iş hayatındaki olumsuz etkileri azaltmak için...

Devamını Oku

COVİD-19 SALGINININ AİLE HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Covid19 ve Aile Hukuku

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını, sadece sağlığımızı etkilemekle kalmamakta aynı zamanda sosyokültürel, ekonomik ve özel hayatımızı da etkisi altına almaktadır. Özel hayat denilince de birçoğumuzun aklına ilk olarak aile kavramı gelmektedir. Türk Medeni Kanununda aile kavramına yer verilmemiş olup kanun koyucu bunun bir sosyal gerçek olduğu kanısından hareket etmiştir.Kanunda tanımına yer verilmemesine rağmen aile, evlilik ile birbirine bağlanan eşler ile bunlara soybağı ile bağlanan kişiler olarak tanımlanabilir. Aile Hukuku içerisinde nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, evlat edinme, mal rejimleri, aile konutu,soybağı, vesayet, kayyımlık ve nafaka gibi birçok alt başlık bulunmasına rağmen Covid-19 sürecinin başlamasından bu yana en...

Devamını Oku