Arabuluculuk

Arabuluculuk Nedir?

Türkiye’de, 6325 sayılı “Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu” ile hukuk sistemine dahil olan arabuluculuk kavramı, uyuşmazlıklar durumunda tarafların karşılıklı anlaşmaları için, üçüncü bir kişi olan tarafsız bir arabulucu ile müzakere edilerek çözümlenmesi sürecidir. Mahkeme süreci veya mahkeme süreci dışında, yargılamadan daha esnek kabiliyete sahip olan süreç, zaman kaybı ve ekstra mahkeme masrafları gibi işlemlerden avantaj sağlar. Tarafların kendi çözümlerini veya arabulucunun önereceği çözümleri gizlilik esasına dayandırarak sonuca ulaşmayı sağlar.

 

Kimler Arabuluculuk Yapar?

Adalet bakanlığına bağlı olarak icra edilen arabuluculuk hizmeti, adalet bakanlığı hukuk işleri müdürlüğüne bağlı; gerekli eğitimi almış ve başarı göstermiş en az 5 yıllık hukukçular arasından seçilmiş avukatlar tarafından arabuluculuk hizmeti verilmektedir.

 

Arabuluculuk Hizmeti Ne Zaman Alınır?

Arabuluculuk hizmetine taraflar, uyuşmazlık mahkeme aşamasına gitmeden veya mahkeme aşamasında iken gidebilir.  Arabuluculuk hizmetinden en fazla yararı sağlamak için, uyuşmazlık oluştuğu anda başvurmak en iyi zaman olarak nitelendirilebilir.

 

Arabuluculuk Hizmeti Hangi Konularda Alınmaktadır?

Arabuluculuk hizmeti, kişilerin veya şirketlerin tasarrufunda bir irade göstererek aldıkları bir hizmet olması sebebi ile her türlü uyuşmazlıkta bu hizmetten faydalanılabilmektedir. Aile Şirketleri, Yabancı sermayeli şirketler ve uluslar arası ticari işlemler, İşçi-İşveren arası ilişkiler, Aile uyuşmazlıkları, Gayrimenkul ve İnşaat Projeleri, Kiracı-Kiralayan İlişkileri, Tüketici Problemleri, Enerji Projeleri, Spor, Fikri ve Sinai Mülkiyet, Bankacılık- Finans ve Sigorta, Sermaye Piyasası ve Halka Açık Şirketler, Ulusal ve uluslararası Taşıma, Medya, Bilişim ve Telekomünikasyon, Sağlık  …

 

Arabuluculuk Hizmeti Hangi Konularda Alınamaz?

Arabuluculuktan yararlanılmak istenen söz konusu durum; ceza, kabahatler kanununa dahil olan konular ve idare hukukuna giren konular arabuluculuk hizmeti kapsamı dışında kalır. Ayrıca, boşanma davası, aile içi şiddet içeren konular arabuluculuk hizmeti içerisinde yer almamaktadır.

 

Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler?

Tarafların irade ve isteklerine bağlı olarak başlayan ve devam eden süreçte öncelikle, bağımsız ve tarafsız olan arabulucunun belirlenmesi ve arabuluculuk sözleşmesinin imzalanması ile süreç başlar. Görüşmeler; ön görüşme, asıl görüşme, otak görüşme, özel görüşmeler ve sonuca bağlanması şeklinde alakalandırılabilir.

 

*** Arabuluculuk Hizmetimizden Yararlanmak için Lütfen Büromuzla İletişime Geçiniz