Arabuluculuk Süreci

Zafer İşeri Avukatlık Bürosu > Arabuluculuk Süreci

Tarafların irade ve isteklerine bağlı olarak başlayan ve devam eden süreçte öncelikle, bağımsız ve tarafsız olan arabulucunun belirlenmesi ve arabuluculuk sözleşmesinin imzalanması ile süreç başlar. Görüşmeler; ön görüşme, asıl görüşme, otak görüşme, özel görüşmeler ve sonuca bağlanması şeklinde alakalandırılabilir.

Arabuluculuk Hizmet Sürecini Detaylı İncelemek Gerekirse;

 • Sürecin başlaması için tarafların iradesi olmak zorundadır. Arabulucuya gitmek isteyen taraf, diğer tarafı arabuluculuk sürecine davet eder.
 • Arabuluculuk hizmetini alacakları arabulucunun belirlenmesinin arkasından tarafların arasında “Arabuluculuk Sözleşmesi” imzalanır.
 • Ön Görüşme;
  • Bu görüşmede “arabulucu” taraflardan arabuluculuğa konu olan uyuşmazlık hakkında bilgi ve belge talebinde bulunur.
  • Taraflara “arabuluculuk” kavramı anlatılır ve faydaları hakkında bilgi verilir.
  • Bu ön görüşme ile taraflar açısında sonuca gitmek ve süreci ilerletmek konusunda arabulucu saptamalarda bulunur.
 • Asıl Arabuluculuk Toplantı Süreci; arabulucu tarafından organize edilerek tarafların davet edildiği, gerekirse birden fazla kez yapılabileceği gibi uyuşmazlık konusuna bağlı şekilleri belli olan toplantılar.
 • Ortak Toplantılar ve Özel toplantılar; arabulucunun ve tarafların gerekli gördüğü şekilde organize edilmektedir.
 • Arabuluculuk Hizmetinin Sona Ermesi;
  • Tarafların anlaşmaya varması halinde
  • Arabulucu tarafından bir sonuca varılamayacağının tespiti halinde
  • Tarafların biri ve toplu olarak arabuluculuk sürecinden vazgeçtiğini belirtmesi halinde
  • Uyuşmazlık konusunun arabuluculuğa uygun olmadığına karar verilmesi halinde

 

Arabuluculuk Süreci Sona Erer.