Arabuluculuk Nedir?

Zafer İşeri Avukatlık Bürosu > Arabuluculuk Nedir?

Türkiye’de, 6325 sayılı “Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu” ile hukuk sistemine dahil olan arabuluculuk kavramı, uyuşmazlıklar durumunda tarafların karşılıklı anlaşmaları için, üçüncü bir kişi olan tarafsız bir arabulucu ile müzakere edilerek çözümlenmesi sürecidir. Mahkeme süreci veya mahkeme süreci dışında, yargılamadan daha esnek kabiliyete sahip olan süreç, zaman kaybı ve ekstra mahkeme masrafları gibi işlemlerden avantaj sağlar. Tarafların kendi çözümlerini veya arabulucunun önereceği çözümleri gizlilik esasına dayandırarak sonuca ulaşmayı sağlar.

Arabuluculuk Nedir Sorusuna Kısaca Yaklaşacak Olursak;

  • Uyuşmazlıklar sonucu taraflar dostça ayrılmayı hedefliyorsa
  • Gizlilik esasında kimse duymadan sorunları haklı bir şekilde çözmek istiyorsa
  • Taraflara acı veren, uzun bir dava sürecinde yıpranmak istenilmiyorsa
  • Para ve Zaman tasarrufu sizin için önemliyse

Arabulucu ile Buluşmalısınız.