Arabuluculuk Hizmeti Hangi Alanlarda Alınır?

Zafer İşeri Avukatlık Bürosu > Arabuluculuk Hizmeti Hangi Alanlarda Alınır?

Arabuluculuk hizmetine taraflar, uyuşmazlık mahkeme aşamasına gitmeden veya mahkeme aşamasında iken gidebilir.  Arabuluculuk hizmetinden en fazla yararı sağlamak için, uyuşmazlık oluştuğu anda başvurmak en iyi zaman olarak nitelendirilebilir.

Arabuluculuk hizmeti, kişilerin veya şirketlerin tasarrufunda bir irade göstererek aldıkları bir hizmet olması sebebi ile her türlü uyuşmazlıkta bu hizmetten faydalanılabilmektedir. Aile Şirketleri, Yabancı sermayeli şirketler ve uluslar arası ticari işlemler, İşçi-İşveren arası ilişkiler, Aile uyuşmazlıkları, Gayrimenkul ve İnşaat Projeleri, Kiracı-Kiralayan İlişkileri, Tüketici Problemleri, Enerji Projeleri, Spor, Fikri ve Sinai Mülkiyet, Bankacılık- Finans ve Sigorta, Sermaye Piyasası ve Halka Açık Şirketler, Ulusal ve uluslararası Taşıma, Medya, Bilişim ve Telekomünikasyon, Sağlık  …

Arabuluculuktan yararlanılmak istenen söz konusu durum; ceza, kabahatler kanununa dahil olan konular ve idare hukukuna giren konular arabuluculuk hizmeti kapsamı dışında kalır. Ayrıca, boşanma davası, aile içi şiddet içeren konular arabuluculuk hizmeti içerisinde yer almamaktadır.